Lokva výstup

Tato stránka obsahuje fotografie stezky vedoucí z podhorské vesničky Veliko Brdo na Lokvu, což je uzavřená horská chata s vodní pumpou.

Z obce vedou na horský hřeben stezky dvě. Jednodušší je zvolit stezku, která vede od kostela vesničkou přímo nahoru a při sestupu využít tu druhou, západní, neboť začátek této stezky není dostatečně značená a vede vysokou trávou a křoviskem.

Barevné značení vede od kostela nahorů, skrze vesnici až na pěšinku, která se napojí na polní cestu. je třeba po ní jít doleva asi padesát metrů a pak opět pokračovat vzhůru po pěšince, jak ukazuje třetí obrázek.

Začátek stezky je snadno schůdný, ovšem později se stezka kroutí po sutinovým a štěrkovým svahu. Je potřeba vhodnou obuv s dobrým vzorkem. Vhodná je běžecká obuv do terénu. štěrkový svah je místy dost kluzký a hůlky jsou tu velkou výhodou.

Je potřeba mít dostatečnou zásobu vody, neboť zde žádný zdroj vody není.

Po vyškrábání se na hřeben na Lokvu zbívá jen asi čtyřicet minut cesty. Stezka je ze začátku prorostlá travou. Ovšem jen do té doby, než se napojí na další ztezku, kterou můžeme označit jako magistrálu. Ta je mimořádně kvalitní a z tůry je pěkná procházka.

Na Lokvě je zdroj pitné vody. Na zdi chaty nad stolem je vodní pumpa. Pákou se rychle pohybuje ze strany ny stranu a po chvíli začne téct voda, ovšem nemusí být chutná, ačkoliv je nezávadná.

Pro sestup je možné využít do Obce Veliko Brdo druhou zmíněnou stezku, značení je na ukazateli.